За Нас

СЧЕТОВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

Правилно управление на финансите ви

Предлагаме цялостно счетоводно решение

Банкираме, осчетоводяваме и окомплектоваме всяка сделка, която сключвате всеки месец. Всяка операция е в съответствие на Закона за счетоводството и спрямо ежедневните нужди на бизнеса ви. 

 

счетоводство
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА

Счетоводни услуги в България

От 2004 година до днес

Обслужваме бизнеси от разнородни сфери и индустрии и вървим ръка за ръка с тях от първоначалното регистриране на юридическото лице до ежегодния анализ на финансовото състояние на фирмата. 

СЧЕТОВОДСТВО

Държим клиентите си информирани

Бизнес консултации

Уведомяваме ви за всяка стъпка от процеса и вземаме решенията заедно с вас. Коректно ще ви насочим за съответните програми към момента или данъчните облекчения, които могат да направят работата ви по-лесна. 

финансови одити
счетоводна кантора проект сървис екип
ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Подкрепяме социални инициативи

Развиваме се заедно с клиентите си

През последните години сме горд спонсор на дрон шампионата в България и насърчаваме иновативността и усърдието на младите хора.

 

Имате ли нужда от консултация?